Project Raadhuisstraat

De Raadhuisstraat is van cultuurhistorische betekenis en had oorspronkelijk een sterke relatie met de historische Brink. De huidige inrichting, een brede rijbaan met smalle trottoirs…