Project Raadhuisstraat

Aanleiding

De Raadhuisstraat is van cultuurhistorische betekenis en had oorspronkelijk een sterke relatie met de historische Brink. De huidige inrichting, een brede rijbaan met smalle trottoirs en weinig groen, maakt dat de straat vooral een doorrijroute vormt waar bovendien hard wordt gereden. Ook het bebouwingsbeeld van het gebied doet de oorspronkelijke relatie met de historische Brink vergeten. Een natuurlijke aanleiding wordt gevormd door de noodzaak van onderhoud aan het wegdek, de lichtmasten en de riolering.

Het creëren van een leefbaarder, groener en aangenamer verblijfsgebied met een uitstraling die past bij de cultuurhistorische koppeling met de historische Brink. Indien verkeerskundig haalbaar, zou de verblijfsfunctie een hogere waardering moeten krijgen dan de verkeersfunctie.

Aanwonenden, ondernemers, vastgoedeigenaren, cultuurinstellingen, Vereniging voor Volksvermaken, betrokkenen rond Brinkomgeving, gemeente Noordenveld, Toegankelijk Noordenveld en fietsorganisaties.

Voor dit gebied is nog geen aanpak geformuleerd.

De straat heeft momenteel een belangrijke verkeersfunctie. Mogelijke ingrepen in dit gebied zijn daarom ook sterk afhankelijk van de inzichten die voortkomen uit het verkeersonderzoek. Uit de prioritering blijkt dat de aanpak van dit deelgebied een relatief lage prioriteit heeft. Een aandachtspunt daarbij is dat er toekomstig noodzakelijke werkzaamheden zijn voorzien met betrekking tot de riolering en de lichtmasten. De eerste activiteiten in dit gebied in het kader van de centrumontwikkelingen worden voorzien rond 2020. In de aanloop daar naar toe zal onderstaande planning nader worden uitgewerkt.

13-2-2019

Titel

Inhoud bericht
13-4-2019

Titel

Inhoud bericht
13-5-2019

Titel

Inhoud bericht
13-6-2019

Titel

Inhoud bericht
13-7-2019

Titel

Inhoud bericht
13-8-2019

Titel

Inhoud bericht

Gelijktijdig werken aan inhoudelijke onderwerpen op het gebied van
Beeldkwaliteit/RO, verkeer, wonen in het centrum, aanbod retail en horeca, vindbaarheid, bereikbaarheid en duurzaamheid

Relevante aandachtsvelden
Verbindende functie van Raadhuisstraat, koppeling met de herinrichting van het HOV-lint, de aanpak Julianaplein en groene laan door Roden.

Aanspreekpunt
De heer J. van der Heide,
telefoon 050 – 50 27 222,