Project Heerestraat

Aanleiding

De Heerestraat is het ‘winkelhart’ van Roden. Op dit moment is de Heerestraat vooral een verkeersgebied met veel geparkeerde auto’s. Maar er is behoefte aan een winkelstraat en een sfeervolle omgeving. Ook de winkels en de gevels van de bestaande panden kunnen fraaier.

Aandachtspunten zijn dichtgeplakte etalageruiten, veel reclame-uitingen, foutparkeren, een toenemende vergrijzing en dat bezoekers steeds korter in het winkelhart blijven.

 

  • Heerestraat van ‘place to buy naar place to be (and buy)’: niet alleen kopen, maar ook er willen zijn;
  • De openbare ruimte in de Heerestraat wordt aantrekkelijker, veiliger en groener, met een ‘dorps’ karakter.
  • De Heerestraat past beter bij de rest van het centrum.
  • Een passende verkeers- en parkeersituatie, vooral voor voetgangers, fietsers en minder validen.

Ondernemers Heerestraat, vastgoedeigenaren, bewoners Heerestraat, wijkbelangenvereniging centrum, Zakenkring Roden, provincie Drenthe, gemeente Noordenveld, Toegankelijk Noordenveld en fietsorganisaties.

Bij het maken van de plannen zijn veel verschillende betrokkenen. Maar vooral de bezoeker mag niet worden vergeten. De gemeente faciliteert dit proces, waarbij samen met de betrokkenen wordt gekeken naar:

  • profiel en functies van het gebied
  • collectieve én individuele belangen
  • gewenste beeldkwaliteit en sfeer
  • relaties met andere gebieden/ontwikkelingen

Uiteindelijk komt er een voorlopig ontwerp, waar alle betrokkenen zich in kunnen vinden.

Op 11 juli 2019 heeft de gemeenteraad een besluit genomen. De onderliggende stukken kunt u hier vinden (agendapunt 5.2 Centrumontwikkeling Roden, deelgebied Heerestraat).

28-11-2019

Besluitvorming

Op 11 juli 2019 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over het Programma van Eisen (PvE) en de bijbehorende verbeelding. De onderliggende stukken kunt u hier vinden (agendapunt 5.2 Centrumontwikkeling Roden, deelgebied Heerestraat). De vervolgplanning ziet er als volgt uit. Tot en met april 2020 wordt gewerkt aan het Voorlopig Ontwerp (VO). Iedereen krijgt de mogelijkheid om op- of aanmerkingen te maken op het VO. Vervolgens worden opmerkingen overgenomen of met redenen omkleed niet overgenomen. Daarna zal het college van B&W volgens planning het Definitief Ontwerp (DO) halverwege 2020 vaststellen. De rest van 2020 worden besteed aan het maken van het bestek en de aanbesteding. De start van de uitvoering staat gepland in het voorjaar van 2021.

Gelijktijdig werken aan inhoudelijke onderwerpen op het gebied van
Beeldkwaliteit/RO, verkeer en parkeren, wonen in het centrum, aanbod retail en horeca, vindbaarheid, bereikbaarheid en duurzaamheid

Relevante aandachtsvelden
Aanbod retail, toegankelijkheid, duurzaamheid, vergroenen, aansluiting op de Hub (HOV-Roden), aanpak Wilhelminastraat, facilitering transformatie.

Aanspreekpunt
De heer M. Smit,
telefoon: 050 – 50 27 222