In de centrumontwikkeling van Roden heeft de Heerestraat bijzondere aandacht. De huidige inrichting en het gebruik van de straat passen niet bij het wensbeeld voor de Heerestraat. Het doel is een aantrekkelijke, goed bereikbare winkelstraat waar mensen graag komen en langer blijven.

Om dit inzichtelijk te maken is er een verbeelding geschetst van de nieuwe inrichting van de Heerestraat. Deze verbeelding is samengesteld door een brede projectgroep. In de projectgroep zitten de gemeente Noordenveld, de Zakenkring Roden, wijkbelangenvereniging Centrum en Toegankelijk Noordenveld. Hier laten we zien hoe de nieuwe inrichting van de Heerestraat en Wilhelminastraat in Roden eruit kan komen te zien. Het is een verbeelding van de uitgangspunten, wensen en eisen voor de herinrichting.

De reacties van inwoners en bezoekers van het centrum worden meegenomen bij het maken van het uiteindelijke ontwerp. Daarom is het woord nu aan u.

Bekijk de verbeelding hier. Het formulier is op dit moment gesloten. Inzenden kon t/m 5 mei.