Op dinsdag 26 november organiseren wij een inloopbijeenkomst over het HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) Roden. Het gaat om het deel van lijn 4, dat binnen het centrum van Roden valt.

Tijdens de bijeenkomst wordt u op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken en het definitieve ontwerp.
Waar en wanneer:
Op 26 november in de bibliotheek, Heerestraat 178 te Roden, waar u binnen kunt lopen tussen 17.00 en 19.30 uur.

U bent van harte welkom!

Heeft u nog vragen?
Neem dan gerust contact op met Mark Smit, projectleider HOV via telefoonnummer 050 – 50 27 222.
Informatie kunt u ook vinden op www.Roden.nl

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt met middelen uit het RegioSpecifiekPakket Zuiderzeelijn (RSP-ZZL)