DE BUSHALTE BIJ HET CENTRUM WORDT AANGEPAST

De bus route (Qlink lijn 4) en het busstation worden aangepast om de bus zoveel mogelijk in de voorrang te brengen. De aanpassingen worden in 2 fasen gedaan.

Fase 1: aanpassing Leeksterweg – Touwslager

Vanaf 14 april werken we ongeveer een half jaar aan de Leeksterweg, vanaf kruising Meidoornlaan tot en met de Touwslager. In de week van 9 maart wordt bij het busstation de lindeboom gekapt. Hiervoor komen 30 nieuwe bomen terug. Dit maakt de omgeving groener.

Bouwkundige opnames van aanliggende panden

Van 9 maart tot en met 10 april worden er bouwkundige opnames gemaakt van bestaande schades van panden. Dit wordt gedaan door Prosperus Expertise, om achteraf onnodige discussies te voorkomen. Wanneer er een opname gedaan moet worden van een pand, neemt Prosperus contact op voor een afspraak

 Fase 2: Kanaalstraat/Julianaplein – Groningerstraat

In het voorjaar van 2021 gaat fase 2 van start met een gedeelte van de Kanaalstraat/Julianaplein en de aansluiting met de Groningerstraat.

OMLEIDINGEN IN VERBAND MET WERKZAAMHEDEN CENTRUM 

Qlink lijn 4 wordt omgeleid via de Kanaalstraat/Bloemstraat/Meidoornlaan

Via onderstaande link ziet u waar de werkzaamheden plaatsvinden en waar de bus tijdelijk langs gaat.
https://www.roden.nl/wp-content/uploads/2020/03/Omleiding-Qlink-lijn-4-en-fiets-HOV-Roden-centrum-002.pdf

Op de omleiding voor Qlink lijn 4 wordt tijdelijk een parkeerverbod ingesteld

Om het centrum bereikbaar te houden voor de bus, komt er een tijdelijke bushalte aan de Kanaalstraat. Op de omleidingsroute voor het openbaar vervoer wordt een parkeerverbod ingesteld zodat er genoeg ruimte is dat de bussen elkaar kunnen passeren. Daarnaast wordt tijdelijk de inritconstructie op de Meidoornlaan naar de Leeksterweg verwijderd.

Omleiding doorgaand verkeer Norg/Leek niet door Meidoornlaan en Bloemstraat

Via onderstaande link ziet u waar de omleidingen voor het doorgaand verkeer tussen Leek en Norg langs gaan:
https://www.roden.nl/wp-content/uploads/2020/03/Omleidingen-doorgaand-verkeer-HOV-Roden-centrum-002.jpg-1.pdf

Het doorgaand verkeer wordt via de Maatlanden omgeleid. Een alternatieve omleiding loopt via de Kanaalstraat, de Westeresch en de N372. Door deze omleidingen proberen wij overlast in de Bloemstraat en de Meidoornlaan te beperken. Dat er overlast kan optreden kunnen wij helaas niet geheel voorkomen. Wij houden de situatie goed in de gaten.

Heeft u nog vragen?

Neemt u dan gerust contact op met ons. De projectleider voor dit project is Mark Smit van de afdeling Ontwikkeling & Strategie. U kunt hem bereiken via telefoon: 050 50 27 222 of per e-mail: postbus@noordenveld.nl