Hoe zorgen we er voor dat het centrum van Roden toekomstbestendig is?

Door het aantrekkelijker maken van het kernwinkel- en aanloopgebied (= transformatiegebied). Dit doen we door herontwikkeling, functiewijziging en het verbeteren van de gebruiksmogelijkheden. Maar ook door het verbeteren van de gevels en de ruimtelijke kwaliteit van het winkelgebied te stimuleren.

Hiervoor is subsidie beschikbaar gesteld door de gemeente Noordenveld en de Provincie Drenthe vanuit het Binnenstadsfonds.

Budget
Het totaal beschikbare subsidiebedrag is € 750.000,-.

Looptijd
De subsidie blijft beschikbaar tot uiterlijk december 2021. Maar OP=OP.
Voor wie: Ondernemers en/of eigenaren van panden in het transformatiegebied.

Hoe
Het aanvragen van de subsidie kan via het formulier op www.noordenveld.nl/winkelgebiedroden
De Gemeente Noordenveld neemt binnen 8 weken een besluit over het toekennen of afwijzen van de subsidie.

Meer informatie?
Heeft u vragen, neem dan contact op met Wendie Kingma, team economische zaken via telefoon 050 502 72 22.