Koopstromenonderzoek centrum Roden

Inwoners beoordelen centrum met een dikke voldoende!

 

Aanleiding
Waarom komen bezoekers in het centrum van Roden en wat vinden ze hiervan? Wat kan er verbeterd worden? Samen met de Zakenkring Roden heeft de gemeente onderzocht hoe het koopgedrag van de inwoners van Noordenveld er uitziet. Het onderzoek bestaat uit drie delen:

  1. online koopstromenonderzoek, (respons 491/14%)
  2. herkomstpeiling onder bezoekers (368 bezoekers)
  3. online belevingsonderzoek (177 respondenten)

 

Resultaten

 

 Bezoekers kiezen voor Roden om   Kiezen voor andere locatie om
Dagelijkse boodschappen Ruimer en gevarieerder aanbod (72%)
Specifieke winkels Meer sfeer en gezelligheid (18%)
Nabijheid Combinatie met ander bezoekdoel (15%)
Bereikbaarheid en parkeer-gelegenheid
 Bezoekers positief over  Minder positief over
Bereikbaarheid Faciliteiten zoals:

·         Wifi

·         toiletten

·         afhaalpunt

·         bankjes

Parkeren en autoroutes Bereikbaarheid openbaar vervoer
Netheid centrum Informatie over evenementen
Fietsenstallingen Sfeer en uitstraling
 Sterke punten  Verbeterpunten
Bereikbaarheid met auto Verkeer/parkeren

autoluw maken centrum (vooral Heerestraat, genoemd door meer dan de helft van de respondenten)

Gratis parkeren Voorkomen leegstand
Compact winkelgebied Variatie aanbod winkels
Winkelaanbod

 

Waarom komen de bezoekers naar het centrum van Roden
De redenen waarom inwoners naar het centrum komen zijn vooral de bereikbaarheid, de specifieke winkels en het feit dat het dichtbij is. De bezoekers zijn positief over de compactheid van het centrum.

Wat missen de bezoekers in het centrum van Roden
De vraag was welke type winkel/bedrijf ze graag in het centrum willen zien. Het vaakst werd genoemd een winkel met huishoudelijke artikelen (Blokker). Ook missen veel mensen een speelgoedwinkel. Verder worden regelmatig genoemd: mode-, hobby- en speciaalzaken (concreet ANWB-winkel) en winkels met etenswaren, zoals delicatessen, bio-/ecologische producten en een toko.

Verbeterpunten
Om de leegstand van panden tegen te gaan moet het mogelijk zijn dat deze een tijdelijke invulling krijgen, maar dan wel op een manier dat het een positieve, nette uitstraling heeft en een bijdrage levert aan het geheel.

Betere voorzieningen in het centrum, zoals bankjes, autoluw maken, maar ook meer groen en bloembakken zorgen voor meer sfeer.

Wat gaan we doen
Concrete acties die vanuit de gemeente worden opgepakt in samenwerking met de Zakenkring Roden, maar ook andere belanghebbenden zijn onder andere:

  • Verstrekken van subsidie voor het verbeteren van de kwaliteit en het compacter maken van het winkelgebied.
  • Verbeteren van openbare voorzieningen.
  • Kwaliteit verbeteren door het maken van een standplaatsen- en terrassenbeleid.
  • Oplossingen zoeken voor startende ondernemers en leegstand.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij team economische zaken via telefoonnummer 050 50 27 222 of centrumroden@noordenveld.nl.