Bushalte en route lijn 4 in centrum Roden veranderen

Bushalte en route lijn 4 in centrum Roden veranderen

DE BUSHALTE BIJ HET CENTRUM WORDT AANGEPAST De bus route (Qlink lijn 4) en het busstation worden aangepast om de bus zoveel mogelijk in de voorrang te brengen. De aanpassingen worden in 2 fasen gedaan. Fase 1: aanpassing Leeksterweg – Touwslager Vanaf 14 april...
Koopstromenonderzoek centrum Roden

Koopstromenonderzoek centrum Roden

Koopstromenonderzoek centrum Roden Inwoners beoordelen centrum met een dikke voldoende!   Aanleiding Waarom komen bezoekers in het centrum van Roden en wat vinden ze hiervan? Wat kan er verbeterd worden? Samen met de Zakenkring Roden heeft de gemeente onderzocht hoe...
Subsidie winkelgebied centrum Roden 

Subsidie winkelgebied centrum Roden 

Hoe zorgen we er voor dat het centrum van Roden toekomstbestendig is? Door het aantrekkelijker maken van het kernwinkel- en aanloopgebied (= transformatiegebied). Dit doen we door herontwikkeling, functiewijziging en het verbeteren van de gebruiksmogelijkheden. Maar...
Uitnodiging inloopbijeenkomst HOV Roden

Uitnodiging inloopbijeenkomst HOV Roden

Op dinsdag 26 november organiseren wij een inloopbijeenkomst over het HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) Roden. Het gaat om het deel van lijn 4, dat binnen het centrum van Roden valt. Tijdens de bijeenkomst wordt u op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken...