Subsidie winkelgebied centrum Roden 

Subsidie winkelgebied centrum Roden 

Hoe zorgen we er voor dat het centrum van Roden toekomstbestendig is? Door het aantrekkelijker maken van het kernwinkel- en aanloopgebied (= transformatiegebied). Dit doen we door herontwikkeling, functiewijziging en het verbeteren van de gebruiksmogelijkheden. Maar...
Uitnodiging inloopbijeenkomst HOV Roden

Uitnodiging inloopbijeenkomst HOV Roden

Op dinsdag 26 november organiseren wij een inloopbijeenkomst over het HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) Roden. Het gaat om het deel van lijn 4, dat binnen het centrum van Roden valt. Tijdens de bijeenkomst wordt u op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken...
Uitnodiging inloopbijeenkomst Vrijetijdsboulevard

Uitnodiging inloopbijeenkomst Vrijetijdsboulevard

Het afgelopen jaar is hard gewerkt om voor de Vrijetijdsboulevard een goede invulling te vinden. Het gaat met name om het terrein waar nu ‘Bikepark Roden’ gevestigd is. Wij willen graag de schetsen hiervan aan u laten zien. Hiervoor bent u van harte welkom op maandag...
Verbeelding mogelijke inrichting Heerestraat en Wilhelminastraat

Verbeelding mogelijke inrichting Heerestraat en Wilhelminastraat

In de centrumontwikkeling van Roden heeft de Heerestraat bijzondere aandacht. De huidige inrichting en het gebruik van de straat passen niet bij het wensbeeld voor de Heerestraat. Het doel is een aantrekkelijke, goed bereikbare winkelstraat waar mensen graag komen en...